ŚREDNIOWIECZE

Home / ŚREDNIOWIECZE

Koordynatorzy: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz (Warszawa), prof. dr hab. Grzegorz Jawor (UMCS).

Idee, koncepcje i teorie ożywiające badania mediewistyczne w ostatnim półwieczu.

Proponowany temat panelu daje uczestnikom możliwość poruszenia zarówno różnych, jak i najważniejszych dla prelegentów i dyskutantów problemów. W ramach tematu głównego proponujemy uwzględnienie następujących wątków tematycznych, żywo zresztą dyskutowanych w mediewistycznych studiach ostatniego półwiecza. Dysputa o kształtowaniu się struktur państwowych i społecznych w średniowiecznej Europie może otworzyć kolejny problem możliwy do poruszenia podczas naszej sekcji. W perspektywie proponujemy odniesienie się dyskutantów do szeroko rozumianych kwestii organizacji i funkcjonowaniaśredniowiecznego społeczeństwa. Zajmować nas będą jego instytucje i kulturowe mechanizmy: obieg informacji, rytuały, postawy i formacje światopoglądowe oraz intelektualne.Kolejny proponowanywątek w ramach tematu głównego to:Historyk wobec narracji źródeł historycznych.