ŚREDNIOWIECZE

Home / ŚREDNIOWIECZE

Koordynatorzy: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz (Warszawa), dr hab. Joanna Sobiesiak (UMCS).

Idee, koncepcje i teorie ożywiające badania mediewistyczne w ostatnim półwieczu.

Przedstawiony temat panelu daje uczestnikom możliwość poruszenia wielu problemów i ważnych tak dla prelegentów, jak dyskutantów. W ramach tematu głównego proponujemy uwzględnienie następujących wątków tematycznych, żywo zresztą dyskutowanych w mediewistycznych studiach ostatniego półwiecza. Oto one:

1. kształtowanie się struktur państwowych i społecznych w średniowiecznej Europie;

2. społeczeństwo średniowieczne – jego instytucje i kulturowe mechanizmy: obieg informacji, rytuały, postawy i formacje światopoglądowe oraz intelektualne;

3. historyk wobec narracji źródeł historycznych.