HISTORIA XIX WIEKU

Home / HISTORIA XIX WIEKU

Koordynatorzy: prof. dr hab. Andrzej Chwalba (UJ), dr hab. Piotr Bednarz (UMCS, e-mail: piotr.bednarz@poczta.umcs.lublin.pl), dr hab. Damian Szymczak (UAM, e-mail: damianszym@op.pl).

Propozycje tematów zjazdowych:
AJD
KUL
KUL II
UAM
UJK
UMCS
UR

UW-M
UZG

Ogłoszenie o II Spotkaniu Historyków XIX w. w ramach konsultacji środowiskowych XX PZHP Lublin 2019