Porozumienie o partnerstwie strategicznym zawarte!

Home / Blog / Porozumienie o partnerstwie strategicznym zawarte!

W dniu 28 lutego 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się podpisanie porozumienia o partnerstwie strategicznym przy organizacji XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich zwołanego do Lublina na 18-20 września 2019 roku pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Komitetem Organizacyjnym XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Zarząd Województwa Lubelskiego reprezentowali Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Dariusz Stefaniuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej reprezentował prof. dr hab. Stanisław Michałowski a Komitet Organizacyjny XX Zjazdu prof. dr hab. Jan Pomorski.