HISTORIA POLSKI Z PERSPEKTYWY KOBIET

Home / HISTORIA POLSKI Z PERSPEKTYWY KOBIET

Koordynatorzy: dr Dobrochna Kałwa (UW, e-mail: d.kalwa@uw.edu.pl), dr hab. Agata Mirek prof. KUL  (KUL, e-mail: agatam@kul.pl), dr hab. Marta Sikorska-Kowalska (UŁ, e-mail: prepudrech@o2.pl).

Abstrakt

Celem panelu jest próba odpowiedzi na postawiony w tytule sesji problem kobiecej recepcji historii. Jak badać historię kobiet? Jak upowszechniać historię kobiet? Jak pisać historię kobiet? Jaki obraz historii Polski wyłania się z badań prowadzonych przez historyczki? Czy jest to refleksja różniąca się od ujęcia proponowanego przez historyków zajmujących się badaniami rodzimej historii? W roku 2014 w pracy zatytułowanej Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy, historyczki i historycy dokonali podsumowania stanu badań nad historią kobiet w Polsce. Zadaniem niniejszego panelu jest dyskusja nad kobiecą refleksja historyczną. Pragniemy postawić pytania o kierunki badań podejmowane przez polskie historyczki. O interdyscyplinarność tych badań, o udział w nich refleksji antropologicznej, socjologicznej, politologicznej. Jaki jest ponadto wkład polskich historyczek w badania nad historią polityczną i społeczną Polski, historią Kościoła w różnych okresach dziejowych. Na ile historyczki polskie zaangażowały się w badania nad historią życia codziennego i prywatnego czy religijnością Polek i Polaków. Jak wygląda wkład historyczek w polską biografistykę. Za tym stoją pytania o cechy kobiecej historiografii. Czy historyczną narrację kobiecą odróżnia specjalna wrażliwość, czy wykorzystuje ona odmienne od męskiej narzędzia metodologiczne? Warto przypomnieć ponadto sylwetki wybitnych historyczek zajmujących się historią kobiet i postawić pytania o rolę kobiet w nauce.