Konkurs na najlepszy poster XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Lublin 18-20 września 2020 r.

Home / Blog / Konkurs na najlepszy poster XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Lublin 18-20 września 2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że komisja konkursowa w składzie: dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW, dr Tomasz Falkowski (UAM), prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK), prof. dr hab. Jan Pomorski (UMCS), prof. dr hab. Rafał Stobiecki (UŁ), prof. dr hab. Rafał Wnuk (KUL) i prof. dr hab. Mariusz Wołos (UP KEN) w tajnym, imiennym głosowaniu postanowiła wyróżnić dziewięć posterów autorstwa: Mileny Bykowskiej (IH PAN / PUM), Małgorzaty Gumper (UAM), Dawida Zdrójkowskiego (UwB), Renaty Lesiakowskiej (UMCS), Pauliny Litki (UMCS), Marty Nowak (UMCS), Hanny Rajfury (UW), Bartosza Truszkowskiego (UwB) i Tomasza Wiśniewskiego (UAM). Obowiązki sekretarza komisji pełnił dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS.

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujących autorów

Miejsce I – Paulina Litka

Miejsce II – Milena Bykowska

Miejsce III – Małgorzata Gumper, Marta Nowak

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Nagrody wyślemy pocztą.