Deklaracja „Via Jagellonica – wspólna odpowiedzialność”

Home / Blog / Deklaracja „Via Jagellonica – wspólna odpowiedzialność”

W dniu 20 września 2019 r. podczas XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie na wniosek Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”podjęta została przez aklamację uchwała o przyjęciu Deklaracji „Via Jagellonica– wspólna odpowiedzialność”. Poniżej znajduje się pełna treść deklaracji: