Sesja posterowa dla doktorantów

Home / Blog / Sesja posterowa dla doktorantów

XX PZHP, Lublin 19 września 2019

Wobec licznych zapytań, Komitet Organizacyjny XX PZHP uprzejmie informuję, że specjalna sesja posterowa dla uczestników studiów doktoranckich z historii zostanie zorganizowana w Lubelskim Centrum Konferencyjnym dnia 19 września br., na której zainteresowani będą mogli w formie wizualnej wypowiedzi (plakat lub prezentacja multimedialna) zaprezentować tezy przygotowywanych przez siebie rozpraw doktorskich.

Przypominamy, że zgłoszenia (wraz z pisemną rekomendacją promotora) należy przesłać emailem na adres sekretariat@xxpzhp.umcs.lublin.pl do dnia 31 sierpnia 2019, a jednocześnie zarejestrować się na XX PZHP jako „doktorant – uczestnik sesji posterowej”.

Wytyczne dla doktorantów przygotowujących poster naukowy:

  • poster plakatowy: format A1 (wysokość formatu A1: 841 mm = 84,1 cm, szerokość formatu A1: 594 mm = 59,4 cm), orientacja pionowa lub pozioma; plakat wiesza się np. na stojaku, sztaludze z tablicą (w zależności od udostępnionej przestrzeni i materiałów do ekspozycji przygotowanych przez KO Zjazdu);
  • wersja elektroniczna posteru: format PDF lub JPG (Autor/ka plakatu ma możliwość zaprezentowania go w formie cyfrowej, wyświetlając na ekranie, bez konieczności drukowania). Wersja elektroniczna posteru musi być przesłana do 10 września 2019.

– Organizator Zjazdu nie zapewnia wydruku posteru (wydruk plakatu: papier matowy, błyszczący lub inny, wybrany przez Autora).

– Autor posteru może przygotować tzw. handout – np. „mini-wersję” swojego plakatu wraz z dodatkowymi informacjami o swojej pracy, kontaktem do siebie itp.

– Każdy Autor posteru otrzyma dyplom za udział w sesji posterowej na XX PZHP.

– Komitet Organizacyjny XX PZHP przewiduje nagrody dla Autorów trzech najlepszych posterów naukowych.